รายงานการศึกษาดูงาน
TH EN

คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เดินทางไปประสานความร่วมมือและแสวงหาภาคีในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg University) สถาบันเทคโนโลยี คาร์ลสรูห์ (Karlsruhe Institute of Technology) และ มหาวิทยาลัยซูริค (University of Zurich)

วันที่ 6 - 15 เมษายน 2558 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสมาพันธรัฐสวิส