ภาพกิจกรรมและสื่อ
TH EN

การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2562

ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์