ติดต่อสอบถาม
TH EN
สถานที่ตั้ง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สถาบันเจ้าภาพ ประจำปี 2566-2567)
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ข้อมูลการติดต่อ

โทร. 0 5394 2414
E-mail : cgau.gradcmu@gmail.com