รายงานการศึกษาดูงาน
TH EN

คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านบัณฑิตศึกษา ณ MEAN CHEY UNIVERSITY ประเทศกัมพูชา

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ประเทศกัมพูชา